Co je to mymap?

my map  je početná skupina jednotlivců nebo celých domácností, kteří se sami rozhodli pro dlouhodobější spolupráci s agenturou KANTAR TNS ( http://www.tns-aisa.cz/ ) a chtějí se účastnit výzkumných projektů a podílet se tak na vývoji trhu.

Dotazníky jsou k dispozici on-line na těchto webových stránkách. Každý člen domácnosti se přihlašuje pod svými přihlašovacími údaji, které mu byly zaslány doporučeným dopisem po závazné registraci v sekci Registrace.

Respondent je kontaktován pomocí SMS, když je k dispozici dotazník. Za vyplnění dotazníku je finančně ohodnocen. Všechny informace získané z jednotlivých dotazování jsou samozřejmě zpracovávány anonymně.

Na počátku spolupráce musí každý člen vyplnit úvodní dotazník. Získáme základní informace o typu domácnosti a konkrétním spotřebiteli. Tak máme možnost vybírat konkrétní členy my map pro konkrétní cílové skupiny podle dostupných sociodemografických charakteristik. Každý člen Panelu je povinen minimálně 1x ročně údaje o sobě aktualizovat. Aktualizovat však může neustále.

Průzkumy jsou prováděny na základě objednávky od zadavatele z řad nějvětších českých společností.