Ochrana dat

TNS AISA je nezávislá agentura, která provádí výzkum trhu a veřejného mínění. Jako člen ESOMAR (Evropská společnost pro výzkum trhu a veřejného mínění) se ve své práci řídí etickým kodexem, jehož klíčovým ustanovením je anonymita respondentů. Znamená to, že všechny osobní údaje, které nám člen AISA MA Panelu poskytne, nebudou nikdy předány třetí straně. Odpovědi budou zpracovány společně s odpověďmi ostatních účastníků výzkumu a předány klientovi pouze ve formě souhrnných přehledů, z nichž není možné zjistit, jakým způsobem který účastník výzkumu odpovídal.

TNS AISA zaručuje, že se všemi informacemi, které nám člen AISA mymap poskytne v rámci spolupráce s naší společností, budou pracovat výhradně pracovníci společnosti TNS AISA. Všechny osobní údaje o členech AISA mymap jsou uchovávány ve zvláštní databázi, která není přístupná z internetu a je chráněná proti zneužití. Tato databáze slouží výhradně pro účely výzkumu trhu. Veškeré osobní údaje i další informace nezbytné pro vzájemnou spolupráci považujeme za důvěrné. Zdůrazňujeme, že osobní data členů AISA mymap nebudou sloužit k žádným marketingovým akcím, které by mohly členy panelu obtěžovat, ale výhradně k vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu trhu.