Ochrana dat

KANTAR TNS je nezávislá agentura, která provádí výzkum trhu a veřejného mínění. Jako člen ESOMAR (Evropská společnost pro výzkum trhu a veřejného mínění) se ve své práci řídí etickým kodexem, jehož klíčovým ustanovením je anonymita respondentů. Znamená to, že všechny osobní údaje, které nám člen mymap panelu poskytne, nebudou nikdy předány třetí straně. Odpovědi budou zpracovány společně s odpověďmi ostatních účastníků výzkumu a předány klientovi pouze ve formě souhrnných přehledů, z nichž není možné zjistit, jakým způsobem který účastník výzkumu odpovídal.

KANTAR TNS zaručuje, že se všemi informacemi, které nám člen mymap poskytne v rámci spolupráce s naší společností, budou pracovat výhradně pracovníci společnosti KANTAR TNS. Všechny osobní údaje o členech panelu mymap jsou uchovávány ve zvláštní databázi, která není přístupná z internetu a je chráněná proti zneužití. Tato databáze slouží výhradně pro účely výzkumu trhu. Veškeré osobní údaje i další informace nezbytné pro vzájemnou spolupráci považujeme za důvěrné. Zdůrazňujeme, že osobní data členů panelu mymap nebudou sloužit k žádným marketingovým akcím, které by mohly členy panelu obtěžovat, ale výhradně k vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu trhu.